Skip to main content

Helix Business Control
Training & Advies

Succes en continuïteit

Om succes te realiseren en continuïteit te borgen, staan ondernemers continu voor uitdagingen. Hoe creëren ze meer grip op hun onderneming, op hun processen en op hun winstgevendheid? Hoe brengen ze focus aan om kansen te benutten? Hoe kunnen ze onderscheidend zijn in een steeds veranderende omgeving? Hoe realiseren ze inhoudelijke en financiële groei om klaar te zijn voor de volgende fase? En vooral: hoe creëren ze draagvlak in de organisatie en krijgen ze mensen mee in de verandering?

”Iedereen groeit op zijn eigen manier en de kunst is om met elkaar naar één doel te bewegen”

Hulp bij het waarmaken van ambities

Helix Business Control is opgericht door Paul den Heijer. Paul heeft zowel een bedrijfskundige als een bedrijfseconomische achtergrond, gecombineerd met een ruime ervaring in de wereld van techniek en productie. Helix helpt ondernemers versnelling aan te brengen bij het realiseren van ambities en veranderingen. Dat doen we door de juiste randvoorwaarden te scheppen en door te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Hiermee ontzorgt Helix ondernemer en management in het operationele proces van de verandering.

De kracht van het individu en het samenspel

Iedereen in de organisatie voegt waarde toe. Helix gelooft in de kracht van het individu en in de kracht van samenwerken. Vanuit een brede en doelgerichte aanpak en met de nodige sociale souplesse maken we gemakkelijk verbinding met mensen: van directie tot technicus; van verkoper tot uitvoerder en van optimist tot criticus. Hiermee zorgen we voor de belangrijke verbinding tussen Sales, Operations en Finance. We nemen initiatief, we creëren draagvlak en we brengen energie en plezier in. Dit brengt processen in een stroomversnelling.

Voor wie?

Helix Business Control werkt graag voor kleine en middelgrote bedrijven. Dergelijke bedrijven hebben vaak behoefte aan hulp van buitenaf om de ambitie van het management waar te maken en te versnellen. Helix Business Control kan zorgen voor een bijdrage aan het succes van de onderneming.