Skip to main content

Zorgen voor grip, focus en groei

Grip

Om meer grip te krijgen op de onderneming, analyseren we eerst waarop de onderneming wordt gestuurd. Vervolgens beoordelen we samen met het management welke richting of verandering nodig is. We creëren intern draagvlak en formuleren stapsgewijs heldere KPI’s. Ook brengt Helix medewerkers meer bewustzijn bij van het verband tussen dagelijkse werkzaamheden en het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Verder helpen we bij het verbeteren en borgen van ERP-systemen en processen en bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Tenslotte ondersteunen we bij het tot stand brengen van betere relaties met banken of schuldeisers

”Iedereen groeit op zijn eigen manier en de kunst is om met elkaar naar één doel te bewegen”

Focus

Ondernemers staan er vaak alleen voor. Bij het uitzetten van de koers of het behalen van doelen raak het management al snel afgeleid door de dagelijkse bedrijfsvoering, terwijl de omgeving niet stil staat. Als het bedrijf zich wil focussen op nieuwe producten, diensten, markten of klanten, kan Helix in die fase zorgdragen voor het financieel management. Ook kunnen we ondersteunen met bedrijfseconomische analyses, bij strategische plannen en financieringsvraagstukken. We zijn een deskundige sparringpartner in het overleg met banken, aandeelhouders, klanten en leveranciers.

Groei

We kennen de groeifases die bedrijven doorlopen. Om groei waar te maken, zorgen we ervoor dat maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd in de onderneming. Vanuit dat referentiekader werken we. We toetsen of maatregelen echt bijdragen aan de bedrijfsdoelstelling en we creëren een context waarmee ze financieel haalbaar worden. We zetten maatregelen om naar meetbare KPI’s en sturen op de processen die leiden naar de gewenste groei. Samen met de medewerkers werken we aan de verandering om de onderneming klaar te maken voor de volgende stap.