Skip to main content

Zorgen voor grip, focus en groei

Grip

Om meer grip te krijgen op de onderneming, analyseren we eerst waarop de onderneming wordt gestuurd. Vervolgens beoordelen we samen met het management welke richting of verandering nodig is. We creëren intern draagvlak en formuleren welke stappen er genomen dienen te worden. Ook brengt Helix medewerkers bewustzijn bij van het verband tussen dagelijkse werkzaamheden en het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Verder helpen we bij het verbeteren en borgen van systemen en processen en bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

”Iedereen groeit op zijn eigen manier en de kunst is om met elkaar naar één doel te bewegen”

Focus

Ondernemers staan er vaak alleen voor. Bij het uitzetten van de koers of het behalen van doelen raakt het management al snel afgeleid door de dagelijkse bedrijfsvoering, terwijl de omgeving niet stil staat. Als het bedrijf zich wil focussen op nieuwe producten, diensten, markten of klanten, kan Helix in die fase ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken op het vlak van mensen en administratie. Ook kunnen we ondersteunen bij specifieke personeelsvraagstukken (HR) en algemeen office management.

Groei

We kennen de groeifases die bedrijven doorlopen. Om groei waar te maken, zorgen we ervoor dat maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd in de onderneming. Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat iedere medewerker ook persoonlijke doelen nastreeft. Vanuit dat referentiekader werken we. We toetsen of de medewerkers de ambities van het management begrijpen en of ze deze kunnen waarmaken. Samen met de medewerkers werken we aan de verandering om de onderneming klaar te maken voor de volgende stap.